Hoşgeldiniz

Hizmet sektörünün, ülkemizin yöneldiği ufuklar çerçevesinde tüm mensuplarını yeni oluşumlara sevk ettiği malumunuzdur. Değişim, gelişim ve bu günü aşabilip, yarını yakalayabilme hayati önem kazanmaktadır. devamı için tıklayınız...

Hac Niçin Yapılır?

Her müminin amacı Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Onun rızasını kazanmanın yollarından biri de, peygamberleri aracılığı ile bildirdiği emirleri yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmaktır. Allah’ın emirleri insanı iyiye, güzele, doğruya yöneltmek, yasakları ise kötülüklerden uzaklaştırmaktır. Böylece insanı güzel ahlâk sahibi kılarak mutlu olmasını sağlamaktır. devamı için tıklayınız...

Hac Kimlere Farzdır?

Gücü yeten yani zengin ve sağlıklı olan Müslüman’ın hayatında bir kez haccetmesi farzdır.Bir kimseye haccın farz olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir: hür, ergin ve akıllı olmak, hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunmak, hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak, gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak, sağlıklı olmak, yol güvenliği bulunmak. devamı için tıklayınız...

Umre Ne Demektir?

Eğer Kâbe hac mevsimi dışında ihramlı olarak tavaf edilir ve Safa ile Merve arasında say edilirse buna Umre denir. Umre yapmak sünnettir. Umre için belirli bir zaman yoktur. Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş günün dışında her zaman umre yapılır. devamı için tıklayınız...

Umre Turları | Umre Fiyatları | Hac Fiyatları | Hac İbadeti |